Ons evenement in 2024: Schuif Maar Aan!

Mede in het kader van haar 10-jarig jubileum organiseert Schoonebeek in Actie (SiA) dit jaar het evenement ‘Schuif Maar Aan!’. Dat gaat plaatsvinden op zaterdag 13 juli.

Presentatiemarkt
Net als bij ons eerste evenement in 2014 gaan we alle verenigingen, stichtingen en groepen in Schoonebeek de mogelijkheid geven om zich te presenteren. Wij zorgen voor de marktkramen (gratis) en de betreffende ‘club’ zorgt voor een leuke en -waar het kan- actieve invulling.
Dat laatste is in ieder geval belangrijk voor de kinderen. Zij kunnen met een stempelkaart alle activiteiten bezoeken en krijgen daar een stempeltje voor. En u begrijpt het al: een volle kaart betekent een mooie (en lekkere!) prijs. En reden temeer als club om er iets leuks van te maken in de stand. Maar natuurlijk geeft het ons rijke (!) verenigingsleven een geweldige kans om zich aan het grote publiek te laten zien. Dat kan maar zo leiden tot nieuwe leden, donateurs of andere opbrengsten.

Meedoen?
Over niet al te lange tijd krijgen alle verenigingen, stichtingen, groepen die wij in beeld hebben een uitnodiging via de mail. Het kan natuurlijk zijn dat wij niet alles weten en groepen ‘vergeten’. In de volgende Jaknikker zullen we melden wanneer de mail verzonden is. Als u dan denkt ‘Heb ik niet gehad’, dan kunt u zich alsnog aanmelden.
De kinderen worden te zijner tijd via de scholen uitgenodigd, maar ook dat laten we via de Jaknikker weten. Voorinschrijving is niet nodig, je kunt gewoon komen en meedoen.

Sportverkiezing
In 2019 hebben we de laatste sportverkiezing georganiseerd. De reden daarvan is bekend. Wat we in 2022 wel hebben gedaan is de verkiezing van de ‘Schoonebeker Vrijwilliger van het Jaar’. Nu is het echter weer zover! In de volgende jaknikker volgt meer informatie over dit onderdeel, onder andere hoe er genomineerd kan worden.

Lekkere maaltijd
We gaan een heerlijke maaltijd (we gaan nog bepalen wat het precies wordt) organiseren en daar kunnen mensen op inschrijven. In het kader van ons jubileum gaan we een gereduceerd tarief voor deelname hanteren.

Muziekfeest
We sluiten de dag af met een spetterend muziekfeest. De details moeten nog uitgewerkt worden en net als vorig jaar zoeken we hiervoor de samenwerking met de gezamenlijke weer op.

Meer nieuws over dit alles volgt in de loop van de tijd, maar het belooft hoe dan ook weer een mooi en gezellig evenement te worden, dus SCHUIF MAAR AAN en reserveer de datum alvast in je agenda!