Over ons

Schoonebeek in Actie (afgekort SiA) is een werkgroep bestaande uit enthousiaste vrijwilligers die regelmatig evenementen voor alle inwoners van Schoonebeek organiseert op het gebied van sport en cultuur.

 

Ontstaan

Schoonebeek in Actie is ontstaan uit het project ‘Mee®doen in Schoonebeek’ en daar nog steeds onderdeel van. Na een onderzoek onder de bevolking van Schoonebeek in 2013 is dit project opgestart door een gezamenlijk initiatief van Dorpsbelangen Schoonebeek, de Middenstandsvereniging, Domesta, NAM en Emmen Revisited. Uit het onderzoek zijn verschillende thema’s voortgekomen die hebben geleid tot het instellen van meerdere werkgroepen, waarna we in 2014 van start zijn gegaan.

Doel

Het doel van ‘Schoonebeek in Actie’ is om op vele verschillende gebieden, zoals o.a. sport en cultuur, meer samenhang in alle activiteiten te realiseren en de onderlinge samenwerking tussen actieve Schoonebeekers te stimuleren. Het idee achter dit alles is tweeledig:

 • zoveel mogelijk mensen actief krijgen op deze twee terreinen
 • samen sta je sterker!

Kortom: het gaat om het verbinden van mensen

De werkgroepen die hiervoor aan de slag gaan, stellen zich daarbij op als groepen die verenigingen, instanties, organisaties en ‘losse groepen’ (bijv. mensen die los van elkaar cultureel actief zijn) stimuleert en faciliteert door activiteiten te organiseren waarmee anderen zich kunnen laten zien en horen en zich kunnen manifesteren en promoten. Dit alles vanuit ons streven om een concrete bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van ons mooie dorp

Wie zijn wij

Hieronder de namen van de enthousiastelingen die samen Schoonebeek in Actie vormen:

 • Monika Blok
 • Jos Bos
 • Ernst-Jan Bouwers
 • Harry de Heij
 • Roelie Heijting
 • Marlon Homan
 • Henk Kloeze
 • Harrie Kramer
 • Birthe Kuiper
 • Jeanette Maatje
 • Eric Meppelink
 • Henriëtte Roelofs
 • Ruby Sijbom
 • Hennie Steffens
 • Zoë Steunenbrink
 • Kees Veenstra
 • Henk Vredeveld
 • Wim Wesselink

Wat doen wij

Wij organiseren zelf jaarlijks een groot evenement. Het ene jaar is het thema ‘sport’ en het andere jaar ‘cultuur’. Soms vermengen we die twee thema’s ook nog wel eens.  Daarnaast helpen we andere organisaties als ze ons daarom vragen. Inmiddels helpen we elk jaar nadrukkelijk bij de Zandstrooisterloop van de Loopgroep Schoonebeek. Samen met hen organiseren we jaarlijks de Kidsrun. Daarnaast denken we mee of helpen we bij activiteiten van o.a. de activiteitencommissie van ’t Aole Gemientehoes en de Ondernemersvereniging

Onze filosofie

Wij proberen altijd iets te organiseren voor alle inwoners van Schoonebeek. Jong en oud, man en vrouw, allerlei verschillende interesses, enzovoort. Toch geven we altijd speciale aandacht aan de jeugd. Wij vinden het heel belangrijk dat zij ontdekken en ervaren dat Schoonebeek een dorp is waar het prima wonen en leven is.  We willen graag dat ze opgroeien met het idee dat er in Schoonebeek meer dan genoeg te doen is. Ook hopen ze hierdoor op enig moment zelf in actie willen komen om Schoonebeek in actie te blijven houden!

Ook proberen we daar waar de samenwerking tussen verschillende groeperingen en instanties in het dorp te vergroten en te versterken. Zo werken vaak nauw samen met alle plaatselijke verenigingen, scholen, ondernemers, de gezamenlijke Schoonebeeker horeca en Stichting De Spiker. Bij elke activiteit wordt nagedacht over de mogelijkheden tot samenwerking