Lange stilte, maar…

Als u kijkt naar de publicatiedata van de nieuwsberichten, dan zou u denken dat er lange tijd niets is gebeurd vanuit SiA. Helaas is dat ook bijna de werkelijkheid! Door de pandemie hebben we zowel in 2020 als in 2021 geen grote projecten / evenementen kunnen organiseren. Voor een club met de naam ‘Schoonebeek in Actie’ niet eenvoudig. Maar dit valt natuurlijk volledig in het niet bij de echte problemen die covid-19 heeft veroorzaakt en nog doet.
Toch hebben we in 2021 niet helemaal stil gezeten. Desgevraagd hebben we de organisatie van de tentoonstelling ‘Schoonebeek 194045’ geholpen bij hun ‘Buitendag’ op zaterdag 16 oktober en hebben we deelgenomen aan de afsluitende activiteit van de kerngroep ‘MeerDoen’ waar SiA uit is ontstaan. Van die laatste activiteit ziet u onze stand hieronder.
Op 15 november heeft de werkgroep SiA weer vergaderd en is gekeken naar een mogelijk activiteit in 2022. Er ligt een prachtig basisidee waar we nu verder over aan het nadenken zijn. In janurai treden we daarover in de publiciteit. In het Schoonebeker maandblad ‘De Jaknikker’ kunt u in het decembernummer een oproep vinden om samen met SiA iets te gaan doen in 2022. Houdt het blad in de gaten! U hoort van ons….!