Geen eigen project in 2022, maar wel actief!

Ook dit jaar gaan we geen eigen evenement organiseren. De Schoonebeker agenda zit namelijk zo vol met activiteiten dat wij geen zaterdag kunnen vinden om ‘spektakel’ te maken. Maar we doen onze naam dit jaar wel degelijk eer aan, want we doen mee met twee projecten.

Het Van Gogh-project ondersteunen  we met voornamelijk hand- en spandiensten.

Daarnaast doen we als één van de dire partijen mee met het evenement ’75 jaar Voetbal in Schoonebeek’. Meer nieuws daarover komt zeer binnenkort op deze website. Er staat al een artikel in de Jaknikker van februari. Wordt vervolgd…