SiA in 2020

In 2020 had Schoonebeek in Actie twee grote plannen:

Door de coronacrisis zijn onze plannen ingrijpend gewijzigd. Het Bevrijdingsfeest is uitgesteld naar 2021. Het plan is om het complete en zeer uitgebreide programma dan alsnog uit te voeren. Wat overigens wel in 2020 doorgaat, is het prachtige magazine ‘Schoonebeek Vertelt’. Kijk hier voor meer informatie.

Het onderzoek naar de doorstart van de Schoonebeker Echo is opgestart, maar is door de omstandigheden voorlopig on hold gezet. Overleg met allerlei partijen is nu niet of nauwelijks mogelijk. Er ligt echter een concreet actieplan klaar om het onderzoek uit te voeren. Zodra het kan, pakken we de draad weer op.

Het thema van de het Bevrijdingsfeest is en blijft ‘de kracht van verbinding’. Dat hanteren we ook in deze coronatijd. We helpen de middenstand met allerlei acties. Daar hebt u vast al wel iets van vernomen. Zie onderstaande filmpjes.

Zo kunnen we als Schoonebeek in Actie nog steeds doen waar we goed in zijn: samen met anderen mooie en zinvolle dingen organiseren voor ons mooie Schoonebeek!

Samen met de Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe (SLO-Drenthe) zijn we al vanaf eind 2017 bezig geweest om ideeën te ontwikkelen voor het Bevrijdingsfeest 2020. Een (fors) uitgebreidere versie van het gelijknamige en succesvolle evenement in 2015. Het wordt groter omdat het een bijzonder jubileum betreft: 75 jaar Bevrijding.

We denken op dit moment aan een 4-daags evenement met ca. 15 verschillende en gevarieerde onderdelen! Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom willen we dat graag samen met heel veel plaatselijke partners opzetten. Op dinsdag 
26 maart hebben we hen daarom uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daarin hebben we hen geïnformeerd over onze plannen en hen gevraagd of ze met ons mee willen doen en zo ja in welke rol.

We hebben al een ‘ja’ ontvangen van: De Spiker, de Middenstand, de Loopgroep Schoonebeek, De Bazuin, OBS De Iemenhof, de kerken, de Toerkommissie, Activiteitencommissie MFC, Zanggroep Chajim, Vrouwenkoor Cantando, de brandweer, Toneelvereniging T.O.G. en de  N.A.M.
Geweldig zoveel samenwerking! Van een paar partijen krijgen we binnenkort nog bericht. 

Wordt vervolgd.