Op naar 2020

Samen met de Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe (SLO-Drenthe) zijn we al vanaf eind 2017 bezig geweest om ideeën te ontwikkelen voor het Bevrijdingsfeest 2020. Een (fors) uitgebreidere versie van het gelijknamige en succesvolle evenement in 2015. Het wordt groter omdat het een bijzonder jubileum betreft: 75 jaar Bevrijding.

We denken op dit moment aan een 4-daags evenement met ca. 15 verschillende en gevarieerde onderdelen! Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom willen we dat graag samen met heel veel plaatselijke partners opzetten. Op dinsdag 
26 maart hebben we hen daarom uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daarin hebben we hen geïnformeerd over onze plannen en hen gevraagd of ze met ons mee willen doen en zo ja in welke rol.

We hebben al een ‘ja’ ontvangen van: De Spiker, de Middenstand, de Loopgroep Schoonebeek, De Bazuin, OBS De Iemenhof, de kerken, de Toerkommissie, Activiteitencommissie MFC, Zanggroep Chajim, Vrouwenkoor Cantando, de brandweer, Toneelvereniging T.O.G. en de  N.A.M. 
Geweldig zoveel samenwerking! Van een paar partijen krijgen we binnenkort nog bericht. 

Wordt vervolgd.