Samen met de Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe (SLO-Drenthe) zijn we al vanaf eind 2017 bezig om ideeën te ontwikkelen voor het Bevrijdingsfeest 2020. Een (fors) uitgebreidere versie van het gelijknamige en succesvolle evenement in 2015. Het wordt een groots opgezet evenement omdat het een bijzonder jubileum betreft: 75 jaar Bevrijding.

Een meer-daags evenement met veel verschillende- en gevarieerde onderdelen!

Om te starten heeft er op dinsdag 26 maart  een informatiebijeenkomst plaats gevonden waarin onze plannen zijn gedeeld en de aanwezigen gevraagd of ze met ons mee willen doen en zo ja in welke rol.

We hadden al spoedig een ‘ja’ ontvangen van: De Spiker, de Middenstand, de Loopgroep Schoonebeek, De Bazuin, OBS De Iemenhof, de kerken, de Toerkommissie, Activiteitencommissie MFC, Zanggroep Chajim, Vrouwenkoor Cantando, de brandweer, Toneelvereniging T.O.G. en de  N.A.M. 
Geweldig zoveel samenwerking! 

Voor meer informatie hierover willen we u graag door verwijzen naar onze website:

Bevrijdingsfeest Schoonebeek 2020.

Veel plezier