Dorpsportaal Schoonebeek

Het idee

Uitgangspunten

Voor de doorstart van de Schoonebeker Echo hebben we ervoor gekozen om een Dorpsportaal Schoonebeek op te zetten. 

Op deze pagina vindt u daar enige achtergrondinformatie over. Voor meer informatie klik hier om de nieuwsbrief te downloaden.

In dit project hanteren we vooralsnog drie belangrijke uitgangspunten:

 1. We kiezen voor een brede opzet, dus zowel digitale als papieren informatievoorziening.
 2. We werken vanuit het principe ‘Van en voor alle Schoonebekers’
 3. Alle doelgroepen worden op maat bediend.

Wat is het en waarvoor dient het

Het Dorpsportaal Schoonebeek is een platform dat wil dienen als DE centrale informatiebron voor de inwoners van Schoonebeek. De kern van de zaak: ‘Als ik als inwoner van Schoonebeek iets wil weten over wat dan ook in het dorp, dan kijk ik op het Dorpsportaal en dan vind ik in no time wat ik zoek’. Het ‘hogere doel’ van het Dorpsportaal is: een actieve en belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp.

Het centrale communicatiekanaal van het Dorpsportaal is de website. Aangevuld met Facebook, Instagram, YouTube en een papieren blad. Dat is althans de bedoeling, uiteraard ook afhankelijk van wat de  inwoners ons gaan vertellen.

Rechts een voorbeeld van hoe de nieuwspagina er uit zou kunnen zien

Wat is het en waarvoor dient het

Het Dorpsportaal Schoonebeek is een platform dat wil dienen als DE centrale informatiebron voor de inwoners van Schoonebeek.

De kern van de zaak: ‘Als ik als inwoner van Schoonebeek iets wil weten over wat dan ook in het dorp, dan kijk ik op het Dorpsportaal en dan vind ik in no time wat ik zoek’. Het ‘hogere doel’ van het Dorpsportaal is: een actieve en belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp.

Het centrale communicatiekanaal van het Dorpsportaal is de website. Aangevuld met Facebook, Instagram, YouTube en een papieren blad. Dat is althans de bedoeling, uiteraard ook afhankelijk van wat de  inwoners ons gaan vertellen.

Multiplatform

Het Dorpsportaal is een platform dat voor meerdere doeleinden wordt ingezet, zoals:

 1. Maatschappelijk
  • O.a. voor mensen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben
 2. Samenwerking
  • Verbindingen tussen de vele groepen in het dorp leggen en/of versterken ; innovatieve ideeën stimuleren
 3. Diensten
  • Anderen faciliteren in de digitale wereld
 4. Verhalen
  • Verhalen en beelden met elkaar delen versterkt de saamhorigheid in het dorp
 5. Commercieel
  • Een aantrekkelijk platform voor de lokale ondernemers en hun consumenten: u dus. Lokaal zaken doen blijft belangrijk!

De opzet

Het portaal is informatief, er komt nieuws op, reportages, aankondigingen, de dorpsagenda, verslagen van verenigingsactiviteiten en andere activiteiten in het dorp, vermaak, enzovoort.

Ook hiervoor geldt dat we het behoefteonderzoek gebruiken voor de uiteindelijke inrichting.

De opzet is heel gebruikersvriendelijk, d.w.z. eenvoudig, helder en laagdrempelig. Op de homepage komen grote buttons met o.a. de rubrieken Zorgdiensten, Sport, Nieuws, Activiteiten, Wonen, Middenstand, enz.

We schakelen een professionele websitebouwer in om ons te helpen. Daarvoor gaan we, nadat de specificaties bekend zijn, een aantal partijen uitnodigen om ons een voorstel te doen.

Van en voor alle Schoonebekers!

Hoe het er uiteindelijk uit komt te zien wordt mede bepaald door wat (het vele dat!) de inwoners ons hebben verteld via het behoefteonderzoek. Dank hiervoor. We gaan ons voordeel hiermee doen. Dit past helemaal bij wat de opzet is: een Dorpsportaal van en voor alle Schoonebekers!

Voor meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek, klik hier