Project ‘Doorstart De Schoonebeker Echo’

Op deze pagina leest u alles over het project ‘Doorstart De Schoonebeker Echo’. Het project is een
samenwerkingsverband tussen Dorpsbelangen Schoonebeek, de Middenstandsvereniging en Schoonebeek in Actie.

Wat houdt het project in

De werkgroep

In november 2019 is, na 63 jaar (!) het laatste nummer van De Schoonebeker Echo uitgebracht. 

Er kwamen destijds veel reacties uit de bevolking en die kwamen steeds weer uit op: wat toch jammer dat het stopt!
Dat heeft er toe geleid dat Schoonebeek in Actie het initiatief heeft genomen om, samen met twee logische partners, te gaan onderzoeken of een doorstart van De Echo wellicht mogelijk is. 

De werkgroep ‘Doorstart Schoonebeker Echo’ bestaat uit:

  • Marga Piek en Marcel Heidemans namens Dorpsbelangen Schoonebeek
  • Erik Joldersma en Jan Snijder namens de Middenstandsvereniging
  • Johan Strating en Kees Veenstra namens Schoonebeek in Actie. 

Dorpsportaal Schoonebeek

Ons basisidee is om een Dorpsportaal Schoonebeek te gaan maken.

Klik hier en u leest er alles over.

De laatste stand van zaken is dat het behoefteonderzoek 357 reacties heeft opgeleverd. Daar zijn we heel tevreden en blij mee. Bedankt!  We gaan de uitkomsten analyseren. Ons streven is om het resultaat in de loop van augustus te publiceren. 

 

Klik op onderstaande knop om de laatste nieuwsbrief te downloaden